Zoo Brno pro nevidomé

Historie

1935 (24. 11.) Ustanoven Spolek pro zřízení zoologické zahrady v Brně
1937 (19. 6.) Otevřen Zoologický koutek v Tyršově sadu na Kounicově ulici
1941 (leden) Zookoutek v Tyršově sadu likvidován příkazem protektorátních úřadů
1945 Činnost Spolku pro zřízení zoologické zahrady v Brně obnovena
1947–1949 Spolek hledá vhodné místo pro vybudování zoologické zahrady v Pisárkách, Medlánkách, Králově Poli (farma Vysoké školy zemědělské) a v Bystrci. Nakonec bylo šťastně vybráno území kopce Mniší hora v Bystrci. Ve 13. století patřila Mniší hora panskému hradu Veveří, roku 1373 ji markrabě Jan daroval klášteru u kostela sv. Tomáše. Dříve se nazývala Mnišská hora, teprve od konce 18. století je uváděna jako Mniší hora. V roce 1948 byla převedena z původního majetku agustiánského kláštera na Starém Brně do vlastnictví státu (do správy ministerstva zemědělství). V roce 1949 převzala Mniší horu do své správy Masarykova univerzita v Brně, aby na ní zřídila botanickou zahradu. Po dohodě spolku s představiteli univerzity bylo navrženo, aby vedle botanické zahrady byla vybudována také zahrada zoologická.
1950

(9. 2.) Krajský národní výbor (KNV) ustavil Družstvo pro vybudování zoologické zahrady v Brně

(11. 2.) Lokalita Mniší hora byla vyhlášena státní přírodní rezervací

(6. 5.) KNV změnil Družstvo pro vybudování zoo na organizační jednotku s názvem Zoologická zahrada kraje Brněnského

(1. 6.) Zahájeny první práce při výstavbě zoo na kamenité půdě Mniší hory

1953 (30. 8.) Zoologická zahrada slavnostně otevřena
1957 Celá Mniší hora byla rozhodnutím KNV předána zoologické zahradě a pro botanickou zahradu bylo vybráno jiné místo
1958 Řízení zoo převzal od KNV městský národní výbor, odbor školství a kultury
1990

Zřizovatelem Zoo Brno se stává Magistrát města Brna, odbor kultury

Zoo Brno je jedním ze zakládajících členů Unie českých a slovenských zoologických zahrad

1992

Zoo Brno přechází pod odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Je schválen Statut zoologické zahrady města Brna

1993 Zoo Brno žádá o přijetí do Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Její řádné členství je potvrzeno v roce 1997, a to s platností od roku podání přihlášky
1997 Statut zoologické zahrady je nahrazen Zřizovací listinou zoologické zahrady města Brna, udělenou Magistrátem města Brna
1999 Zoo Brno se stala členem IZE (Mezinárodní asociace vzdělávacích pracovníků zoologických zahrad)
2000 Zoo Brno se stává řádným členem exkluzivní Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA)
2001 Od tohoto roku je Zoo Brno členem EARAZA (Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad a akvárií)