Zoo Brno pro nevidomé

Expozice

Tropické království

Původní pavilon plazů byl na tomto místě v Zoo Brno vybudován v roce 1972. Roku 1998 prošel rozsáhlou přestavbou vivárií do nové podoby Tropického království. V jeho perfektně vybavených expozicích chovala zoo tropické plazy, jako byli chameleoni Jacksonovi, agamy vodní, leguáni kubánští a zelení či krajty královské. V jedné nádrži se proháněly piraně a vivária doplňovali drobní savci: promykovité šelmičky surikaty, které mohly přebíhat do venkovního výběhu s umělým termitištěm, nejmenší primáti světa kosmani zakrslí i skupina drobných australských vačnatců vakoplšíků létavých.

Největšími chovatelskými úspěchy v Tropickém království byly opakované odchovy leguánů zelených, kubánských, nosorohých i madagaskarských, chameleonů Jacksonových, u nichž byl v prosinci 2002 zaznamenán rekordní porod 39 mláďat. Úspěšný byl i chov dvojjazyčníka haitského, krokodýla nilského, anakondy velké, želvy egyptské, pardálí, pavoukovité a uhlířské.

Tropické království aktuálně svým pojetím odpovídá zejména fauně Karibiku, ale najdeme zde i zástupce z jiných oblastí.

Pevninský most

Karibik je oblast spojení Severní a Jižní Ameriky. Oba kontinenty však nebyly spojeny odjakživa, ke spojení došlo přibližně před 3,5 miliony lety vznikem Panamské šíje. Poté mohlo dojít k tzv. „Velké americké výměně“, kdy migrovaly vývojově mladší druhy ze severu na jih a archaičtější druhy z jihu na sever. Naopak vodním organizmům bylo zabráněno v migraci mezi Tichým oceánem a Karibským mořem.

Karibik – ráj plazů

V Tropickém království chováme zejména druhy z oblasti Karibiku a Střední Ameriky, která se nachází v tropickém podnebném pásu. Charakteristické jsou vysoké teploty, průměrné roční teploty se v nížinách pohybují od 22 °C do 26 °C. Průměrný roční úhrn srážek je okolo 2000 mm. Střední Amerika je známá i četnými výskyty hurikánů a tropických bouří.

Karibská oblast je území skládající se z jižní části Severní Ameriky, Střední Ameriky, severní části Jižní Ameriky a mnoha ostrovů nacházejících se v Karibském moři. Ostrovní izolace činí oblast bohatou na endemické druhy rostlin i živočichů a rozmanitý podmořský svět. Na severu uzavírá oblast Kuba, Haiti a Dominikánská republika. Jižní část Karibiku ohraničuje Yucatan, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Kostarika a Panama. V této oblasti najdeme tropický deštný les, savany, mangrovy i suchý les. Střední Amerika je oblast s vysokou biodiverzitou, je domovem mnoha druhů opic, ptáků, žraloků a zejména mnoha druhů plazů např. dvojjazyčníka haitského, hroznýšovce kubánského, leguána nosorohého, leguána kubánského, včetně kriticky ohroženého leguána mangrovového. Všechny tyto druhy můžete v současnosti pozorovat také v expozici Tropické království v Zoo Brno.